RESUM DEL RD 127/2014 (BOE 05/03/2014) QUE REGULA ASPECTES FONAMENTALS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I EL CURRÍCULUM DE CATORZE TÍTOLS PROFESSIONALS BÀSICS
11 de Marzo de 2014

RESUM (PDF)