Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària (Inscripció: del 25 de febrer fins al 28 de febrer de 2014)
26 de Febrero de 2014

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària (Inscripció: del 25 de febrer fins al 28 de febrer de 2014)