AVÍS DEL PORTAL ATRI
10 de Diciembre de 2013

A partir del mes de febrer de 2014, per tal de fer efectiu el pagament de la nòmina, serà necessari que les dades bancàries incorporin el codi IBAN-, consistent en una ampliació a 24 dígits del número de compte bancari que actualment disposa de 20 dígits. Aquest codi es calcula (d'ofici, per part de l'Administració) d'acord amb les dades bancàries informades a la nòmina, sempre que estiguin actualitzades, és a dir, per la majoria d'entitats bancàries.

No obstant això, i atès que en els darrers anys s’ha produït una reordenació bancària que ha comportat la desaparició d’entitats que han estat absorbides per altres, la codificació d’aquestes entitats que han estat baixa no és correcta i s’ha d’introduir la codificació correcta per fer la transformació del codi IBAN.

Per tant, els perceptors que tingueu informada alguna d’aquestes entitats que ja no són vigents i que estan relacionades més a baix (50 entitats), hauran d'informar les noves dades bancàries utilitzant el servei d’ATRI corresponent (Accés a la part privada-Retribucions-Nòmina-Dades bancàries) o facilitant les vostres dades al vostre gestor de nòmina. Aquesta informació haurà d’estar introduïda, com a màxim, el 31 de gener de 2014.

Mentre no estigui disponible la possibilitat d’introduir el codi IBAN, les dades bancàries tindran la visualització actual i s’introduiran amb la mateixa estructura actual: codi del banc, codi de l'agència, dígit de control i número del compte.

La informació errònia de les dades bancàries o amb codi d’entitats bancàries no vigents pot comportar la devolució de la nòmina per part dels bancs.

Relació d'entitats financeres donades de baixa al Banc d'Espanya

Codi

Nom

0010

BANCO DE BILBAO, S.A.

0042

BANCO GUIPUZCOANO, S.A.

0063

BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.

0072

BANCO PASTOR, S.A.

0085

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

0086

BANCO BANIF, S.A.

0093

BANCO DE VALENCIA, S.A.

0106

LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

0119

BANCO SANPAOLO, S.A.

0142

BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A.

0185

BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, S.A.

0217

LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A.

2010

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ

2017

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS

2018

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

2024

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA

2030

CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA

2031

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

2040

CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU

2041

CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA

2042

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA

2043

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

2051

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

2052

CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

2054

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

2059

CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL

2065

CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS

2066

CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

2069

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA

2073

CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA

2074

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

2077

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

2081

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES

2090

BANCO CAM, S.A.

2091

CAJA DE AHORROS DE GALICIA

2092

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

2097

CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

2099

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA

2101

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN

2105

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA

2106

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA

2107

UNNIM BANC, S.A.

3064

CAJA RURAL DE CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

3082

CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. DE CREDITO

3094

CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO

3114

CAJA RURAL CASTELLON - S. ISIDRO, S. COOP. DE CREDITO V.

3161

CAJA RURAL SAN FORTUNATO, SDAD. COOP. CATALANA CTO. LTDA.

3171

CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. COOP. DE CREDITO

3172

CAJA CAMINOS, SOCIEDAD COOPERATIVADE CREDITO

3189

CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, S. COOP. DE CREDITO