Esborrany de concurs de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docent definitius als Serveis Educatius.
04 de Diciembre de 2013

Esborrany de concurs de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docent definitius als Serveis Educatius