CSI·F obté la primera sentència que ordena la devolució íntegra de l’extra a un funcionari:
13 de Noviembre de 2013