Autoritzat un nou Concert sobre prestació sanitària de Muface
28 de Octubre de 2013

Novetats del nou concert són:
- Adaptació dels mitjans de les entitats privades al col·lectiu protegit en cada localitat, en lloc de la població total censada fora o no de MUFACE com era el criteri actual, tractant de maximitzar la ràtio persona / metge sense
cap minvament de la qualitat de l'assistència sanitària.

- S'obliga a les entitats mèdiques a posar a disposició dels mutualistes els mitjans privats existents en cada localitat per complir els nivells d'exigència establerts en el Concert.

(Més Informació)