Convocatòria de concurs públic per a la formació d’aspirants a exercir llocs en règim d’interinitat en places dels cossos docents de l’agrupació de llengua i cultura espanyola a Austràlia per al curs 2014
28 de Octubre de 2013

Convocatòria de concurs públic per a la formació d’aspirants a exercir llocs en règim d’interinitat en places dels cossos docents de l’agrupació de llengua i cultura espanyola a Austràlia per al curs 2014