Convocatòria de concurs públic per a la formació de llistes d’aspirants a exercir llocs en règim d’interinitat en places dels cossos docents de l’agrupació de llengua i cultura a Austràlia per al curs 2014
23 de Octubre de 2013

Convocatòria de concurs públic per a la formació de llistes d’aspirants a exercir llocs en règim d’interinitat en places dels cossos docents de l’agrupació de llengua i cultura a Austràlia per al curs 2014