Adjudicacions provisionals 2013-2014: Resolució provisional.
17 de Julio de 2013

- Accés a la llista amb el codi d'ususari Gicar (ATRI)
- Accés a la llista amb el codi d'ususari temporal.
- Pàgina del Departament sobre les Adjudicacions provisionals

Termini de reclamacios:17,18 i 19 de juliol de 2013.