Autorització de la pròrroga del mandat de la dirrecció de determinats serveis educatius per al curs 2013-2014
11 de Julio de 2013

Autorització de la pròrroga del mandat de la dirrecció de determinats serveis educatius per al curs 2013-2014