PROCEDIMENT REDUCCIÓ DE JORNADA PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT A PARTIR DEL CURS 2013-2014
17 de Mayo de 2013

PROCEDIMENT REDUCCIÓ DE JORNADA PER AL PERSONAL FUNCIONARI DOCENT A PARTIR DEL CURS 2013-2014