Serveis mínims
08 de Mayo de 2013

Serveis mínims: Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària. Un/a auxiliar administratiu/va o un/a subaltern/a per cada centre.A més del personal esmentat:
- Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 4 unitats.
- Per garantir la seguretat en l’horari de menjador: un terç del personal.
- Per a les llars d’infants: un terç de la plantilla.

(Serveis mínims DOGC)