ADJUDICACIÓ DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2013-2014
06 de Mayo de 2013

Avançament d'Informació
(pendent de publicació)

Possibles dates sol·licituds destinació provisional per al curs 2013-2014:
- Professorat interí: del 22 de maig al 4 de juny de 2013 (el professorat de la borsa que encara no hagi treballat, haurà de manifestar que vol continuar a la borsa).
- Professorat funcionari de carrera(definitius -comissions de servei-, provisionals i en pràctiques): del 30 de maig al 13 de juny de 2013.

Altra informació d'interès per al professorat interí-substitut:
- Publicació temps treballat i número provisional de la borsa: 22 de maig de 2013.
- Termini reclamacions: del 22 de maig al 4 de juny.
- Termini consulta de dades i modificació: del 22 de maig al 4 de juny de 2013.

(MÉS INFORMACIÓ)