Destinacions definitives pel professorat de religió en centres públics amb efectes d’1 de setembre de 2012 (DOGC)
18 de Febrero de 2013

Destinacions definitives pel professorat de religió en centres públics amb efectes d’1 de setembre de 2012 (DOGC)