Modificació Decret pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista (DOGC)
14 de Febrero de 2013

Modificació Decret pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista (DOGC)