PREVISIÓ CALENDARI CONCURS DE TRASLLATS
27 de Noviembre de 2012

- Publicació convocatòria al DOGC: 31 d’octubre de 2012.
- Termini presentació sol·licituds de participació: del 6 al 22 de novembre de 2012, ambdós inclosos.
- Resolució provisional d’admesos i exclosos, amb indicació de la puntuació obtinguda: abans del 21 de gener de 2013. Termini reclamacions: 5 dies.
- Publicació provisional de vacants: abans del 15 de febrer de 2013.
- Publicació provisional d’adjudicacions: abans del 14 de març de 2013. Termini per a desistiments (participants voluntaris): 5 dies.
- Publicació definitiva de vacants: abans del 12 d’abril de 2013.
- Publicació definitiva d’adjudicacions: abans del 14 de maig de 2013.