Adjudicació, amb caràcter provisional, de destinacions definitives al professorat de Religió (amb efectes 1 desembre 2012)
10 de Mayo de 2012

Adjudicació, amb caràcter provisional, de destinacions definitives al professorat de Religió (amb efectes 1 desembre 2012)