SUPERFÍCIE MÍNIMA DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA O ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS.
24 de Febrero de 2012

SUPERFÍCIE MÍNIMA DE DETERMINADES INSTAL·LACIONS DELS CENTRES QUE IMPARTEIXEN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA O ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS.