CSIF exigeix desenvolupar el pla de vacunació per al personal de les administracions públiques més exposats al contagi de COVID-19
04 de Febrero de 2021

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i amb presència creixent en el sector privat, ha demanat per carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que desenvolupi un pla homogeni de vacunació en tot el territori nacional en el qual es prioritzi al personal més exposat en la segona etapa.

Des de CSIF, considerem que en aquesta nova etapa la vacuna s'apliqui a treballadors de les administracions públiques que té un alt risc d'exposició al contagi per COVID-19, com són el personal docent, personal d'Institucions Penitenciàries, Bombers, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, Policia Local, Protecció Civil, Agents Forestals i Mediambientals, Vigilància Duanera i Portuària, personal de Correus i la resta de persones treballadores de serveis essencials que desenvolupen la seva activitat en entorns tancats.

CSIF recorda que gran part d'aquests professionals exerceixen el seu treball en entorns tancats en condicions de proximitat i per tant el risc de contagi és més alt que el de la població general.

Si bé és cert que en el pla estratègic del Ministeri de Sanitat s'estableixen els períodes de temps en els quals desenvoluparà cada etapa (la primera etapa de vacunació està prevista que finalitzi al març, la segona etapa es desenvoluparà des de març a juny i la tercera etapa de juny d'ara endavant), en aquesta informació no es desenvolupen els grups prioritaris als quals es vacunaran tant en l'etapa segona com tercera, a excepció de les persones majors de 80 anys que està prevista la seva vacunació en l'etapa segona.

A més, en el citat document s'estableix que cadascuna de les comunitats i ciutats autònomes, en exercici de les seves competències en matèria de vacunació, seran les responsables de desenvolupar quantes accions siguin necessàries per al desenvolupament de l'Estratègia en els seus respectius territoris de manera coordinada amb la resta de CCAA i el Ministeri de Sanitat.