CANVIS A LES CLASSES PASSIVES I MASCARETES PER A MUTUALISTES DE MUFACE
23 de Abril de 2020

SOBRE ELS CANVIS A LES CLASSES PASSIVES

Us informem que s'ha publicat al BOE d'ahir, dia 22 d'abril de 2020, el "Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació".

La seva entrada en vigor és a l'endemà de la publicació, és a dir, avui 23 d'abril.

Aquest Reial decret llei 15/2020, entre altres matèries, recull les modificacions al règim de classes passives, que afecten:

· Exclusivament al personal funcionari.

· A la tramitació, modificació i gestió de les pensions pertanyents al règim de classes passives.

· A la titularitat i funcionament dels organismes que tramiten i abonen aquestes pensions.

Amb aquest Reial decret llei es traspassen les competències de la Direcció general de Despeses de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Economia i Hisenda a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Mentrestant, hi haurà un règim transitori per a la gestió administrativa, comptable, pressupostària i financera fins que ho pugui assumir l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Durant aquest temps transitori aquesta gestió recaurà en la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social.

Per evitar confusions, això NO afecta el personal laboral.

Ens sembla totalment inoportú i innecessari haver-ho fet per la via d'urgència i no haver-ho negociat amb els representants dels afectats, la qual cosa pot ser la porta a modificacions posteriors que condueixin a una desaparició progressiva de les CLASSES PASSIVES.

COM QUE S'HA DE RATIFICAR AL CONGRÉS PER TAL QUE TINGUI VALIDESA, CSIF DEMANA ALS PARTITS POLÍTICS QUE VOTIN EN CONTRA D'AQUEST DECRET.

De totes maneres el Decret actual determina un traspàs de competències d'uns órganismes als altres. Com sabeu, les CLASSES PASSIVES estan en procés d'extinció i cada vegada hi ha menys mutualistes en aquest règim per la qual cosa mantenir l'aparell burocràtic que comporta la seva gestió és una despesa gran que es reduirà mitjançant aquest traspàs.

La Llei actual estableix que les CLASSES PASSIVES deixaran d'existir quan es produeixi el decés del darrer funcionari que hi va accedir abans de 2011.

DESCARREGA INFORME DE CSIF

DESCARREGA COMUNCAT DE PREMSA

MASCARETES PER A MUTUALISTES DE MUFACE

Us informem com obtenir les mascaretes a Catalunya:

· Tel. Ciutadans amb símptomes: 061

· La Generalitat de Catalunya ha disposat el repartiment de mascaretes a les oficines de farmàcia. Prioritàriament, la mesura va dirigida a persones vulnerables, i es preveu la seva extensió a altres col·lectius.

Supòsits:

1) Els mutualistes d'opció pública (INSS) han d'anar a la farmàcia amb la seva targeta sanitària.

2) Els mutualistes amb entitat mèdica privada:

· Si són d'ASISA o ADESLAS, han de portar la nova targeta enviada per aquestes entitats, ja que en les mateixes apareix el necessari nombre de l'SNS (Sistema Nacional de Salut) sota el nom del mutualista.

· Pel que fa als mutualistes de DKV, a la targeta no apareix aquest nombre, s'ha enviat un correu electrònic personal des de MUFACE comunicant el nombre SNS que correspon a cada mutualista. Si us plau, si no heu rebut aquest correu en uns dies, o si no compteu amb aquest mitjà, podeu obtenir el vostre número de SNS, bé trucant al vostre servei provincial de MUFACE o escrivint un correu electrònic, o bé trucant al telèfon d'atenció al client de DKV, que és el 976 768999, o escrivint al seu correu electrònic: atencion.cliente@dkvseguros.es.

· A més, i seguint amb els mutualistes d'entitat concertada, la Generalitat dóna l'opció d'obtenir telemàticament la targeta sanitària o TSI (amb la qual us facilitaran un codi que us permet obtenir també les màscaretes), excepcionalment mentre duri l'alerta sanitària: catsalut.gencat.cat: obtenció de la TSI: omplir formulari.

Recordeu que aquesta targeta no permet obtenir assistència sanitària del servei públic de salut. La targeta serà remesa per correu postal.

A la pàgina web: www.muface.es: coronavirus: preguntes freqüents, podreu informar-vos sobre aquesta i altres qüestions mentre duri l'estat d'alarma. Us recomanem que visiteu la pàgina de manera assídua.

Només si no trobeu resposta a les vostres preguntes en l'anterior apartat, podeu formular les preguntes a l'adreça:

consulta.coronavirus@muface.es