El Departament d'Educació estableix els criteris d'avaluació per infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim especial
I també MUFACE garanteix durant l'estat d'alarma la percepció del subsidi per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural de les persones mutualistes.
22 de Abril de 2020

El Departament d'Educació estableix els criteris d'avaluació per infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim especial

La qualificació de la tercera avaluació en cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits entre setembre de 2019 i març de 2020.

El Departament considera que el professorat disposa de prou informació per avaluar els alumnes, atès que fins el tancament dels centres ja s’havien dut a terme 2/3 parts del curs lectiu.

DESCARREGAR:

Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat

Formació professional i de Règim especial

MUFACE

MUFACE garanteix durant l'estat d'alarma la percepció del subsidi per incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural de les persones mutualistes.
DESCARREGA BOE

Seguim treballant per:

- Que NO es quedin en descobert les persones que acaben el seu nomenament en les dates de confinament, proposant diferents fórmules a l'Administració per a diferents supòsits que s'estan produint.

- Que NO es quedi ningú sense cobrar el mes de juliol per alguna circumstància relacionada amb la situació actual.

- Que es facin nomenaments per cubrir les baixes que també es produeixen entre el professorat durant el confinament.