POSTURA DE CSIF RESPECTE EL CORONAVIRUS I LA POSSIBILITAT DE TANCAMENT DE CENTRES
10 de Marzo de 2020

- Nosaltres ens hem d'atendre al que dictin les autoritats sanitàries. Són elles les que han de donar les instruccions i ordres per tallar la propagació i els docents les acatarem amb la màxima responsabilitat.

- Independentment d'això, exigim la màxima informació a totes les parts i que, en tot cas, prevalgui la garantia de no córrer riscos sanitaris ni l'alumnat, ni el professorat ni cap altre professional de l'àmbit educatiu sobre altres qüestions, com podria ser la conciliació. És a dir, que si les autoritats sanitàries aconsellen el tancament dels centres, es tingui en compte aquesta opinió de manera prioritària a altres interessos. Els centres docents no són guarderies.

- Aquesta informació ha de tractar-se de manera fluïda en els Comitès de Salut Laboral, on els nostres delegats informaran de les mesures més oportunes segons la legislació vigent en prevenció de riscos.

- Les decisions de tancament de centres, en cas de produir-se, han d'estar acompanyades d'altres mesures de caràcter interministerial i de diferents àmbits de l'administració (nacional, autonòmica i local). És per això que demanem la màxima coordinació. No és de sentit comú, per exemple, tancar centres educatius alhora que permetre classes en una escola municipal de música o ludoteques, per exemple.

- Si passa aquest tancament, exigim que cap docent tingui cap perjudici en condicions laborals o retributives i, per això, que el temps de quarantena es consideri a tots els efectes, com a temps de treball actiu.

- Així que exigim la màxima transparència, coordinació i informació per prendre les mesures més efectives per al que ha de ser totalment prioritari: la salut pública. En tot això comptaran amb els docents com sempre ha estat, com a servidors públics que som i per ajudar a la societat en el seu conjunt.