OBERTA BORSA DE TREBALL
08 de Abril de 2019

OBERTA BORSA DE TREBALL

Oberta convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Les persones interessades en formar part de la borsa que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa del seu compliment des de l'1 d'abril de 2019 i fins al 15 de març de 2020.

La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació.

Les persones candidates han de consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa d'algun requisit que estigui pendent de presentació.

Excepcionalment, en els supòsits de manca de persones candidates en una determinada especialitat docent i territori es pot determinar que també s'admetin les sol·licituds de les persones que es trobin en algun dels casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, abans de la fi del curs 2021-2022.

CONSULTA ESPECIALITATS I COSOS CONVOCATS