PERSONES INSCRITES A LES OPOSICIONS 2019 I RELACIÓ ENTRE INSCRITS PER CADA PLAÇA
09 de Marzo de 2019

COS DE MESTRES

ESPECIALITAT

PLACES CONVOCADES

INSCRITS

RELACIÓ INSCRITS PER PLAÇA

Audició i Llengatge

75

274

3,6

Pedagogia Terapèutica

283

1182

4,18

Educació Infanftil

589

5748

9,7

Llengua extrangera: anglès

331

1276

3,85

Educació Física

211

1320

6,26

Llengua extrangera: francès

8

25

3,13

Música

175

603

3,45

Educació Primària

1932

6490

3,36

COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

ESPECIALITAT

PLACES CONVOCADES

CANDIDATS

RELACIÓ INSCRITS PER PLAÇA

Administració d'empreses

77

320

4,16

Anàlisi i química industrial

30

95

3,17

Assessoria i processos d'imatge personal

24

49

2,04

Formació i orientació laboral

91

598

6,57

Hoteleria i turisme

24

94

3,92

Informàtica

139

397

2,86

Intervenció socio-comunitària

87

460

5,29

Organització i gestió comercial

73

158

2,16

Organització i processos de manteniment de vehicles

24

68

2,83

Organització i projectes de fabricació mecànica

26

93

3,58

Organització i projectes de sistemes energètics

8

36

4,50

Processos de producció agrària

16

69

4,31

Processos industria alimentària

11

48

4,36

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

30

76

2,53

Processos sanitaris

42

162

3,86

Processos i mitjans de comunicació

11

79

7,18

Processos i productes d'arts gràfiques

10

32

3,20

Sistemes electrònics

8

38

4,75

Sistemes electrònics i automàtics

28

162

5,79

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESPECIALITAT

PLACES CONVOCADES

CANDIDATS

RELACIÓ INSCRITS PER PLAÇA

Cuina i pastisseria

31

98

3,16

Estètica

29

70

2,41

Laboratori

9

26

2,89

Manteniment de vehicles

49

131

2,67

Maquines, serveis i producció

3

6

2,00

Mecanització i manteniment de màquines

42

79

1,88

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

8

18

2,25

Operacions de processos

10

15

1,50

Operacions i equips de producció agrària

13

54

4,15

Patronatge i confecció

6

29

4,83

Perruqueria

16

68

4,25

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

33

88

2,67

Procediments sanitaris i assistencials

97

255

2,63

Processos comercials

54

97

1,80

Processos de gestió administrativa

66

207

3,14

Producció en arts gràfiques

9

28

3,11

Serveis a la comunitat

69

291

4,22

Serveis de restauració

13

47

3,62

Sistemes i aplicacions informàtiques

80

195

2,44

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

51

10,20