RAONS PER VOTAR CSIF
Una nova opció sindical
06 de Marzo de 2019
  • La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) és una central sindical de tall modern i europeu integrada en la Confederació Europea de Sindicats Independents (CESI) consolidada com a tercera via sindical d'àmbit estatal.

  • Es presenta com una nova opció sindical per als treballadors d'aquest país, amb un caràcter diferent als clàssics sindicats de classe.

  • El nostre model sindical és:

  • Independent: El no estar supeditat a cap tipus d'ideologia política ni estar vinculat a organitzacions extrasindicals garanteix la nostra llibertat d'actuació, mantenint en les nostres actuacions com a únic interès la defensa dels drets laborals.

  • Professional: El nostre model sindical està basat en aquest principi. Cada grup de treballadors defensa i negocia les seves pròpies demandes sense intromissions de tercers, que poden entorpir o perjudicar les reivindicacions dels diferents sectors laborals.

  • Solidari: El caràcter de professionalitat de CSIF no implica que cada sector laboral es trobi aïllat o al marge dels altres, ja que existeix en la nostra organització un fort sentit de solidaritat, recolzant-se entre si tots els Sectors en les seves reivindicacions.

  • Participatiu: Que garanteix als afiliats la possibilitat de poder prendre part en l'elaboració de plataformes reivindicatives, negociacions, etc., així com en l'elecció democràtica dels seus òrgans.

  • Negociador: A CSIF entenem que la millor forma d'aconseguir beneficis i millores laborals és a través de la negociació, mantenint els nostres representants aquest tarannà fins a l'últim extrem i mentre sigui possible.

  • Reivindicatiu: Tenint en compte el caràcter negociador ens declarem com a sindicat reivindicatiu, abanderant les peticions dels treballadors i portant a terme les accions necessàries per facilitar la seva consecució.

  • Serveis: Seguint la línia dels Sindicats europeus i considerant que una central sindical no s'ha de limitar a l'acció sindical ens obrim en una línia de serveis que facilitin el benestar, la qualitat de vida i la formació dels nostres afiliats.