CSIF INFORMA
CONGELAR NOMENAMENT · CERTIFICATS DE IDIOMES · PLAÇA D'ANGLÈS A FRANÇA
05 de Marzo de 2019
 • SOL·LICITUD DE BAIXA TEMPORAL DE LA BORSA DE TREBALL PERSONAL INTERÍ
 • (CONGELAR NOMENAMENT)

 • Les persones que durant el curs 2018-2019 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació.

  Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

  Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

  No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

  Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa.

 • ACCEDIR A L'APLICATIU AQUÍ

 • Certificats d'idiomes dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI. Convocatòria ordinària
 • TERMINI DEL 4 AL 8 DE MARÇ
 • INFORMACIÓ COMPLETA AQUÍ
 • VACANT DE PROFESSOR/A D'ANGLÈS A FRANÇA
 • VEURE AQUÍ
 • CSIF EL SINDICAT DELS DOCENTS A L'EXTERIO