SENTÈNCIES QUE ADMETEN QUE EL PROFESSORAT DE RELIGIÓ PERCEBI ESTADIS (SEXENNIS)
De la comunitat de Castella-Lleó, que podem fer extensibles
10 de Diciembre de 2018

SENTÈNCIA 1

SENTÈNCIA 2

SENTÈNCIA 3