CONCURS DE TRASLLATS.DEMÀ COMENÇA EL PERIODE DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
AQUEST ÉS EL CALENDARI PREVIST:
05 de Noviembre de 2018

• Presentació d’instàncies telemàtiques: 6 al 27 de novembre de 2018.

• Llista d’admesos i exclosos (amb la puntuació): a finals de gener/començament de febrer.

5 dies hàbils per reclamar i per afegir justificants de mèrits al·legats.

• Vacants provisionals: a finals de febrer/començament de març.

• Adjudicació provisional: entre el 12 i el 20 de març.

Es podran presentar reclamacions o desistir de la participació en totes o en qualsevol de les fases si s’hi concursa voluntàriament dins el termini de 10 dies hàbils

• Vacants definitives: a finals d’abril/començament de maig.

• Resolució definitiva del concurs general de trasllats: entre el 14 i el 23 de maig.