Pedro Duque, nou ministre de Ciència, Innovació i Universitats


CSIF valora de forma positiva i esperançadora la creació d'aquest nou Ministeri al que aviat traslladarà les seves reivindicacions més importants
07 de Junio de 2018

Universitat: el sistema universitari espanyol necessita de manera urgent millorar i incrementar el seu finançament. Per la seva banda, els professors universitaris reclamen des de fa anys la negociació d'un Estatut del Personal Docent i Investigador que reguli l'accés, la promoció, les condicions de treball, la carrera professional i l'orientació docent o d'investigació de més de 115.000 professors. Una altra demanda generalitzada és la modificació dels criteris d'avaluació del professorat de l'ANECA. Finalment, exigim solucions per acabar amb la inestabilitat i precarietat del PAS interí i del professorat laboral temporal: professors interins, substituts ajudants i associats. En aquesta línia es fa necessari convocatòries d'estabilització i augmentar l'oferta de places convocades a l'una que generalitzar la promoció i la carrera professional del personal d'administració i serveis i del personal docent i investigador.

Recerca: Davant la paràlisi de la Ciència i la Investigació cal incrementar el percentatge de PIB destinat a l'R + D + I. També és urgent desenvolupar la Llei de la Ciència i les figures investigadores aquí contingudes. Queda pendent de negociar i acordar un nou Estatut del Personal Investigador en Formació que millore retribucions, equipari convocatòries i reculli drets. Finalment es fan necessàries convocatòries de projectes de recerca regulars i periòdiques. Per CSIF, resulta necessari i urgent una aposta clara per la investigació a Espanya. Entre altres mesures que el nou Govern ha de prendre es troben l'augment de les partides dedicades a la investigació i innovació, celeritat en els diferents processos administratius relacionats amb les diferents convocatòries, creació de partides específiques per a joves i nous investigadors (per tal de contrarestar la fugida de cervells existent) i un compromís seriós i plurianual que "fomenti la investigació científica i tècnica en tots els àmbits del coneixement".