MESURES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA I DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL
11 de Junio de 2013

A continuació es detallen les propostes presentades per l'Administració en la reunió de La Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de la Generalitat, en la sessió del 6 de juny de 2013.

Document de propostes.