Devolució de cotitzacions de Drets Passius i MUFACE
25 de Abril de 2013

El MECD ha confirmat a CSI-F que en la nòmina d'abril compensaran els descomptes de la paga extraordinària mal realitzats a classes passives.

Les quantitats seran:
- MESTRES: 84,97 € DRETS PASSIUS + 37,20 € MUFACE.TOTAL= 122,27 €.
- SECUNDÀRIA: 107,98 € DRETS PASSIUS + 47,27 € MUFACE. TOTAL= 155,25 €.