SOBRE ELS DESCOMPTES DE LES RETRIBUCIONS PER HOSPITALITZACIÓ I/O INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA DELS EMPLEATS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
12 de Febrero de 2013

CSI·F Informa

Assabentats que els empleats públics de la Generalitat de Catalunya, independentment del departament al qual pertanyin, són penalitzats amb descomptes en les seves retribucions pels supòsits d’hospitalització i/o intervenció quirúrgica com si es tractés d’una baixa per malaltia comuna, supòsits considerats excepcionals segons la normativa bàsica de l’Estat, (implica percebre el 100% de les retribucions), des de la CSI·F exigim a la Funció Pública de la Generalitat, així com als sindicats presents en el si de la Mesa de la Funció Publica de Catalunya (UGT, CCOO, IAC) la resolució d’aquesta situació pel que suposa de greuge comparatiu amb el funcionariat d’altres Administracions de l’Estat, així com per la penalització inversemblant d’aquestes situacions.