Aptes i no aptes fase de pràctiques oposicions 2009,2010 i 2011
25 de Octubre de 2012

Aptes i no aptes fase de pràctiques oposicions 2009,2010 i 2011