Pròrroga del mandat de la direcció de determinats Serveis Educatius per al curs 2012-2013.
09 de Mayo de 2012

Pròrroga del mandat de la direcció de determinats Serveis Educatius per al curs 2012-2013.