CSI•F Informa i opina. Sobre les mesures de reorganització dels horaris dels centres per al curs 2012-2013.
21 de Febrero de 2012

Segons la consellera d’Ensenyament, amb aquestes mesures:

  • Es manté la plantilla docent i s’optimitzen els recursos destinats a la coordinació i gestió.
  • Es podrà fer front a l’augment d’escolarització del proper curs escolar.
  • No s’incrementa l’horari lectiu dels docents.
  • Es manté el complement retributiu de les tutories i les coordinacions.

Així mateix, per acabar d’adobar-ho, la consellera valora “els esforços del professorat per adaptar-se a la nova situació”.

Segons la CSI·F, amb aquestes mesures:


  • No solament no es manté la plantilla docent, sinó que aquesta es redueix, tota vegada que l’increment d’alumnat previst no suposarà la contractació de més professorat.
  • No s’optimitzen els recursos destinats a la coordinació i gestió, ans el contrari; es menysté la tasca que realitzen els coordinadors i els equips directius en incrementar el seu horari lectiu en reduir les hores lectives atribuïdes a aquestes tasques.
  • No es podrà fer front, de manera òptima, a l’augment de l’escolarització.
  • No és cert que no s’incrementa l’horari lectiu. S’incrementa l’horari lectiu dels coordinadors i dels membres dels equips directius en reduir l’atribució d’hores lectives a les seves tasques.

Finalment, des de la CSI·F no ens podem estar de rebutjar la valoració positiva que fa la consellera quan parla dels esforços del professorat per adaptar-se a la nova situació.

Consellera, el professorat no s’està esforçant per adaptar-se a la nova situació, l’estan forçant a fer el seu treball cada dia més desmotivat, està fart d’imposicions, retallades i manca de consideració a la seva tasca. Ja n’hi ha prou. Altrament, les conseqüències seran irreparables. La paciència té un límit. Prengui nota, consellera.

ELS DINERS QUE ENS PRENDRAN

Segons la nota informativa sobre la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic, de 17/02/2012, des de la CSI·F podem afirmar:

  • Que la paga extraordinària del juny de 2012, comparant-la amb la del desembre del 2011, ens la reduiran en una quantitat compresa entre 350 i 600 €, segons el cos docent, càrrecs i l’antiguitat del professorat.
  • Que a hores d’ara no ens és possible conèixer com es veurà afectada la paga extraordinària del desembre de 2012, però no és gens agosarat pensar que serà inferior a la de juny de 2012, tota vegada que resta pendent conèixer la retallada que aplicarà el govern de l’Estat, la qual cosa ha determinat que el govern de la Generalitat s’hagi limitat a reduir la paga del proper juny.

Per tot plegat, és més que previsible que les pagues extraordinàries es limitin a les retribucions bàsiques; es a dir; que no arribin al 50% de les retribucions mensuals.D’altra banda, no podem oblidar la retallada salarial que suposarà l’increment de l’IRPF, la congelació salarial del 2012 i la no compensació de la inflació del 2011 ( 3% ).

Mentre, la consellera valora positivament l’esforç del professorat per adaptar-se a la nova situació. Sense comentaris.