A CATALUNYA, SEXENNIS DE NOU ANYS. PER QUÈ CANVIAR LES REGLES DE JOC ?
01 de Febrero de 2012

A CATALUNYA, SEXENNIS DE NOU ANYS. PER QUÈ CANVIAR LES REGLES DE JOC ?