Formació equivalent a la formació pedagógica i didàctica exigida per als que tenint una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster.
05 de Octubre de 2011

Formació equivalent a la formació pedagógica i didàctica exigida per als que tenint una titulació declarada equivalent a efectes de docència no poden realitzar els estudis de màster.