EL PRP HA MUERTO
Reunión mantenida hoy entre la parte social y la administración para hablar de la exticion del PRP, una partida presupuestaria que durante años se convirtió en herramienta de chantaje por parte de nuestros dirigentes, aunque visto lo visto no queda claro que lo que venga vaya a ser mejor.
02 de Marzo de 2022

El PRP ja no existeix, en l’actualitat no hi ha cap complement vinculat a la presencialitat , però per altra banda, si que està consignada la partida pressupostaria corresponent de 6.493.000 euros corresponent a l’import total del complement per a tots els funcionaris.
Fa anys que des de CSIF és reclama la incorporació del PRP al complement específic i tot feia pensar que ens trobàvem a punt d’arribar a un acord amb l’Administració.
Per fi s’acabaria amb una eina de pressió vers el treballador/a penitenciaris. També érem molt conscients que hi hauria algun tipus de demanda de contraprestació per part de l’Administració.
No oblidem que davant tenim una Secretaria molt restrictiva en la seva política de recursos humans , amb un tarannà fiscalitzador i un objectiu molt clar : retallar el màxim possible els drets laborals de la plantilla.
L’administració ens han fet arribar una proposta del tot inacceptable: integrar el PRP al complement específic però amb una disminució del seu import i amb una quantitat diferent en funció del lloc de treball.
DISMINUCIÓ DEL SALARI A CANVI D’EMPITJORAR LES CONDICIONS LABORALS
Aquesta es la frase que resumiria la proposta de l’Administració.
CSIF PRESONS
Carrer Bonsoms, 26 tel. 93 412 28 75
Agregueu-nos a Facebook: https://facebook.com/csif.presons
Segueix-nos a twitter: https://twiter.com/csif.presons
www.csif.es/cataluna
 Minva de la percepció econòmica, en cap cas s’arriba a percebre la mateixa quantia que en l’actual PRP
 La quantitat seria diferent segons el col·lectiu al que es pertany.
 Per al personal d’interior, condicionat a acceptar una oferta vergonyosa d’incrementar els supòsits de simultaneïtat del 25% d’absències
 Canvi en l’horari de oficines i tractament.
La voluntat negociadora dels nostres responsables es nul.la, no han modificat res de la seva proposta inicial i les posicions entre la part social i l’administració estan molt allunyades.
Des de CSIF demanem que la quantitat a percebre sigui lineal per a tot els treballadors penitenciaris i que no estigui vinculada a cap canvi en les condicions laborals.
Esperem que la pròxima reunió del grup de treball puguem atansar posicions i arribar a un acord