La Generalitat dicta instrucciones sobre la asistencia a los centros de trabajo de la Administración de Justicia afectados por el temporal Filomena
10 de Enero de 2021

Esta misma tarde hemos recibido el siguiente mensaje del Departament de Justícia:

"Comunicació amb motiu de l’afectació del temporal “Filomena” a la prestació del servei d’Administració de Justícia.

Els dies 11 i 12 de gener de 2021, el personal al servei de l’Administració de Justícia que a conseqüència de les afectacions produïdes pel temporal "Filomena" no pugui desplaçar-se al seu centre de treball, quedarà exempt d'acudir-hi presencialment i ho haurà de comunicar al responsable funcional de l’oficina o servei. El personal que disposi dels mitjans per prestar el servei en la modalitat de teletreball farà la jornada a través d'aquesta modalitat. De no disposar d'aquests mitjans, haurà de recuperar les hores no treballades per aquesta circumstància com a màxim fins al 31 de març de 2021. En cas que sigui necessari per a la cobertura del servei, s'hauran d'activar els torns de substitució corresponents.

Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia

Barcelona, 10 de gener de 2021"