Cataluña modifica la oferta de empleo público 2011
19 de Mayo de 2011

DOGC 19-5-2011. Acord GOV/79/2011, de 17 de maig, de modificació de l'Acord GOV/23/2011, de 15 de febrer, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2011 de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament.

Esta información se puede buscar en http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5882/11137014.pdf