OPE IB-SALUT- LISTADO DEFINITIVO DE AMITIDOS Y EXCLUIDOS OPOSICIONES ENFERMERO/ENFERMERA DE URGENCIAS.
12 de Marzo de 2011

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de febrer de 2011 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera d'urgències en atenció primària, convocat mitjançant la Resolució de 14 de setembre de 2010 (BOIB núm. 143, de 2 d'octubre de 2010), i es determina la data, l'hora i el lloc en què es durà a terme l'exercici de la fase d'oposició

http://boib.caib.es/pdf/2011037/mp40.pdf