Publicada en el BOIB nº 30 de 28 de febrero de 2011 la Ley 1/2011 que permitirá a las Fundaciones Hospital Son Llàtzer y Hospital de Manacor la estatutarización de su personal.
01 de Marzo de 2011

Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del

sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del

règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries