AMPLIACIÓN PLAZO SOLICITUD CARRERA PROFESIONAL
22 de Junio de 2016

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de juny de 2016 per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds per accedir al model de carrera professional (o progressar-hi) del personal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà del procediment extraordinari

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10505/581761/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut

Ficheros Adjuntos: