Adjudicació llicències per estudis 2011-2012
11 de Agosto de 2011

Resolució per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de llicències d'estudi i per dur a terme treballs de recerca durant el curs 2011-2012.

Atesa la situació de dèficit estructural de l'administració de la CAIB, no s'ha atorgat cap llicència de la modalitat retribuïda.

Veure BOIB