Adjudicacions definitives 2011-2012
03 de Agosto de 2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 3 d'agost de 2011, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicació de destinació provisional per al professorat en pràctiques i per als aspirants a cobrir places en règim d'interinitat en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012.