Adjudicacions provisionals 2011-2012
29 de Julio de 2011

Llista provisional d'adjudicacions per al professorat en pràctiques i per als aspirants a cobrir places en règim d'interinitat en centres públics per al curs 2011-2012.

S'obre un termini de tres dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació per formular-hi reclamacions.

Veure llistes