Llista definitiva adjudicacions comissions de serveis 2011-2012
18 de Julio de 2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 15 de juliol de 2011, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’adjudicacions de destinació provisional per als funcionaris de carrera en comissió de serveis en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears per al curs 2011-2012.

Veure resolució i llista