Comissions de serveis 2011-2012: resolució definitiva
29 de Junio de 2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 28 de juny de 2011, per la qual es publica la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2011-2012 en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears