Certificat de coneixement de català (certificat C)
28 de Junio de 2011

Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements
mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per
la qual es publica la relació de les persones que en el procediment
de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011
han obtingut la qualificació d’apte
Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements
mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per
la qual es publica la relació de les persones que en el procediment
de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011
han obtingut la qualificació d’apte
Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements
mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per
la qual es publica la relació de les persones que en el procediment
de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011
han obtingut la qualificació d’apte
Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements
mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per
la qual es publica la relació de les persones que en el procediment
de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011
han obtingut la qualificació d’apte
Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements
mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per
la qual es publica la relació de les persones que en el procediment
de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011
han obtingut la qualificació d’apte
Resolució de la presidenta del Tribunal del certificat de coneixements
mitjans de català (certificat C) de 15 de juny de 2011 per
la qual es publica la relació de les persones que en el procediment
de revisió de proves de la convocatòria de febrer de 2011
han obtingut la qualificació d’apte