Correcció error destinació definitiva concurs de trasllats 2011
20 de Junio de 2011

BOIB 18-6-2011. Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es
corregeix l'error observat a Resolució del conseller d'Educació i Cultura de
dia 31 de maig de 2011, per la qual es fa pública l'adjudicació, amb
caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents
dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors
d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de
catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts
escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de professors d'arts
plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de
catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials
d'idiomes que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat
per Resolució de 12 de novembre de 2010 (BOIB núm. 85, de 7 de juny de 2011)

Veure BOIB